Usuwanie zwulkanizowanych folii ochronnych (starych/zdegradowanych)

    4059,00