Usuwanie zwulkanizowanych folii ochronnych (starych/zdegradowanych)

    3690,00