Polityka prywatności

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, podlegają szczególnej ochronie. W 4fox.pl respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski uregulował kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Przepisy RODO obowiązują od maja 2018 r. dlatego dane osobowe, które zostały podane przy zakupach lub rejestracji w naszym sklepie są należycie chronione oraz wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia i wszystkiego co z tym związane. Przetwarzane dane zostały ograniczone do niezbędnego minimum potrzebnego do realizacji  zamówień w naszym sklepie. Zbierane dane to:

– Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Numer telefonu,
– NIP (w przypadku rejestracji firmy),
– Nazwa firmy,
– Adres do wysyłki i faktury,

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma APPA Polska Adrianna Żukowska z siedzibą w Elblągu przy ulicy Malborska 47 lok. 7 82-300 Elbląg.

MODYFIKOWANIE LUB USUWANIE SWOICH DANYCH

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Obecnie organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Każdy klient ma prawo do pełnej informacji o przechowywanych danych jak również prawo do zmiany, zablokowania lub całkowitego usunięcia danych a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Może tego dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto lub poprzez kontakt z administratorem pod adresem biuro@4fox.pl

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

W celu realizacji umowy sprzedaży zebrane dane mogą być udostępniane następującym partnerom:

firmy spedycyjne: DPD,  Inpost
operatorzy systemów płatności: Cinkciarz Pay, Przelewy24,
operator obsługujący serwer: Hostido.pl

Ilość przekazywanych informacji jest ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych osobowych firmom zewnętrznym. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

PLIKI COOKIES

Strona internetowa 4Fox.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są pliki cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu) lub zamknięcia przeglądarki internetowej.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

ZABEZPIECZENIA

Sklep Internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep Internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Strony internetowe Sklepu Internetowego zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Sklepu Internetowego. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

Sklep Internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: APPA Polska Adrianna Żukowska ul. Malborska 47 lok. 7 lub email: biuro@4fox.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela pod adresem e-mail: biuro@4fox.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego oraz Unii Europejskiej.